Chào mừng bạn!
Húy kỵ
Húy kỵ là chỉ cho ngày mà thầy tổ, cha mẹ, người thân thương, bạn bè… của chúng ta qua đời. Vào thời xưa, khi gặp ngày này thì người ta cấm kỵ tất cả những cuộc vui như: Uống rượu, sát sinh, ca múa hát xướng,... cho nên mới gọi như thế.
Lễ húy kỵ, còn gọi là kỵ nhật, húy nhật, mệnh nhật, kỵ thần, húy thần, kỵ thần, đám giỗ, giỗ quải, đám quải, dọn đám giỗ.
Theo “Lễ ký tế nghĩa” chép: “Người quân tử có cái hiếu xót xa trọn đời đó chính là ngày giỗ kỵ”.
Trịnh Huyền nói: “Kỵ nhật, tức là ngày kỷ niệm đau buồn mà người thân qua đời”.
Thời chế độ phong kiến, ngày sinh nhật, ngày qua đời của Vua, Hoàng hậu, thì gọi chung là ngày kỵ.

Danh sách ngày lễ húy kỵ:

Đang cập nhật nội dung.