Ứng dụng Mina baby

Truy cập trình duyệt của bạn và tải ứng dụng

Xử lý sự cố
Bước 1

Nếu cài đặt bị chặn, đi đến cài đặt của bạn

Bước 2

Bật 'Cho phép cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác ngoài Cửa hàng Play'

 

Bước 3
Truy cập trình duyệt của bạn và tải lại ứng dụng

NỔI BẬT

0819 326 326